česky Deutsch English

Nabídka bytů

Úřední hodiny bytového úseku: Pondělí až čtvrtek
Pondělí, středa: 8:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00 - 14:00
Informace k pronájmu bytů

Jednotlivé byty jsou nabízeny k dalšímu pronájmu po jejich uvolnění. Na byty není pořadník, ani není realizována například obálková metoda. Na každý byt je zveřejněna samostatná nabídka pronájmu, s uvedením výše nájemného za m2, stavem bytu, výší jistoty a dalšími podrobnostmi. Zájemce o byt podává žádost o každý požadovaný byt samostatně (lze podat i více žádostí, tedy ne pouze na jeden byt, možné je podání žádostí na všechny byty v dané nabídce; o byty je velký zájem a takto se zvyšuje šance na jeho přidělení). Přidělení bytu je pak plně v kompetenci rady města, která každou jednotlivou žádost podrobně zkoumá. Zajímá se o rodinnou situaci, ale také například o to, zda žadatel není dlužníkem města, nejsou-li na něj stížnosti apod. Jak si plnil své povinnosti včetně plateb nájemného, zda s ním nebyly negativní zkušenosti apod., pokud již někdy byl nájemcem městského bytu.

Jednotlivé nabídky bytů k pronájmu
  • Aktuálně není nabízena žádná nemovitost.

Upozornění: K žádostem o městský byt je nutné mít vyplněné potvrzení od zaměstnavatele.

Pokud žadatel zaměstnán není, nedokládá potvrzení od zaměstnavatele a v žádosti, v kolonce „zaměstnavatel“ uvede stav dle své situace, např. „na mateřské dovolené“, „veden na úřadu práce“, „ve starobním důchodu“….

Pokud žadatel podává v jedné nabídce žádost na více bytů, dokládá žadatel pouze jedno potvrzení od zaměstnavatele. Pokud ovšem žadatel podává žádost v některé z dalších nabídek, je třeba doložit nové (aktuální) potvrzení od zaměstnavatele.

Pronájem nízkonákladových bytů pro seniory

Jedná se o nízkonákladové byty pro seniory na adrese Komenského 113, Jiřího z Poděbrad 2046 a Hornická 1595.

Žádosti vyřizuje odbor sociálních věcí, který sídlí v ulici Karla Hynka Máchy 1275. Zde je odkaz na stránky OSV, kde naleznete formulář žádosti a Pravidla pro přidělování nízkonákladových bytů pro seniory.