česky Deutsch English

Služby

14.10.2014 (aktualizováno: 8.1.2018 8:18), Centrum sociálních služeb

Zavedení pečovatelské služby 

Poskytování pečovatelské služby je zákonem o sociálních službách založeno na smluvním principu. „Smlouvu o poskytování pečovatelské služby“ uzavírá Poskytovatel (Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.) s Uživatelem (žadatelem o službu).

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby - vzor (19 kB, docx)

Organizace má vypracována „Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby“,  které jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy.

Poskytovaná péče
1) Základní činnosti 

Poskytujeme pomoc:

  • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • při osobní hygieně,
  • při zajištění chodu domácnosti,
  • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • poskytnutí stravy.

Mezi nejčastěji využívané úkony patří vedle dovozu obědů také nákupy, pochůzky, zajištění úklidu, dovoz a doprovod klientů vozidlem Centra k vyřízení si nutných osobních záležitostí. Obědy jsou nakupovány od externího dodavatele, který stanovuje cenu oběda. Obědy rozvážíme v termojídlonosičích.

V prádelně: 
Vypereme osobní i ložní prádlo. V případě potřeby ho sami přivezeme a odvezeme.

Úhrada za službu 
Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu, bez úhrady pouze ve výjimečných případech vyjmenovaných v zákoně o sociálních službách -§ 75, odst.2. (Kupříkladu účastníkům odboje a osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací.). Tuto skutečnost je ale třeba vždy písemně doložit. Kompletní nabídka a výše úhrady je uvedena zde:  Sazebník úkonů (351 kB, pdf)

Činnost organizace je realizována za finanční podpory  - přidělených dotací  od:   KÚ K. Vary,  MPSV ČR

2) Doplňkové činnosti 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. přednášky lékařů, besedy s odborníky, brigády kolem DPS, kulturní akce, atd.) ve spolupráci s kluby důchodců v Sokolově. 
Samostatně pořádáme pravidelné aktivizační činnosti: 
trénink paměti a myšlení, tvůrčí dílna, rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky (aktuální přehled akcí - viz sekce "aktuality"). 
Klasické masáže zad a šíje zprostředkován rehabilitační pracovník - masér, pracující na základě živnostenského oprávnění

Jak si zažádat o zavedení pečovatelské služby

Jestliže se pro zavedení pečovatelské služby rozhodnete, kontaktujte nás na telef. číslech:
352 601 958 , 359 808 408 (Bc. Magdalena Osičková - řed.) 
607 080 537 - vedoucí pečovatelka 
nebo osobně v sídle naší organizace v ulici Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov.