česky Deutsch English

Kontakty

13.10.2014 (aktualizováno: 27.11.2018 9:06), Centrum sociálních služeb

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

adresa:  Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov.

IČ:   28015819 právní forma: obecně prospěšná společnost  

e-mail:  m.osickova@volny.cz ;   teren.csss@seznam.cz

ředitelka (statut. zástupce): Bc. Magdalena Osičková

správní rada:    Ing. Bc. Hana Hornová, MBA (předsedkyně), Mgr. Petr Born, Jana Kyllerová

dozorčí rada:   Bc. Vlasta Kaiserová (předsedkyně),  Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M,  Mgr. Magdalena Hadravová

Telefonní kontakty:

ředitelka:   721 940 521;

sídlo J. z Poděbrad: 352 601 958; 359 808 408;  602 724 709 (účetní);                                            

vedoucí pečovatelka - pro terénní péči (ve městě Sokolov a smluvních obcích): 721 360 801;

ved. pečovatelka - pro domy s nízk. byty pro seniory:  607 080 537.