česky Deutsch English
Aktuality
 • Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zve seniory a zdravotně postižené na své pravidelné akce

  1.2.2015

  Plán akcí na r. 2017:

  Trénink paměti a myšlení - každé 1. pondělí v měsíci od 9,00 do 10,00 hod.
  (9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.).

  Tvůrčí dílna - každý 2. čtvrtek v měsíci (resp. násl. týden), vždy od 15,00 hod.
  (19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11.).

  Rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky - každý 3. čtvrtek (resp. násl. týden) v měsíci od 16,00 – 17,00 hod.

  Změna programu vyhrazena.

  Vstup je zdarma.

  Akce pořádáme:   v prostorách  klubu seniorů v ul. J. z Poděbrad 2046, v Sokolově (bývalý tzv. dům s pečovatelskou službou).

  Zájemcům budou poskytnuty informace na telef. číslech:   352 601 958,  359 808 408,  602 724 709.

 • Program na listopad 2019

  1.2.2015

  listopad 2019

  Trénink paměti a myšlení 

  Tvůrčí dílna pro seniory a zdravotně postižené

  Aktuality:

  Cílem našeho snažení je stále zkvalitňovat naše služby pro naše klienty - seniory a zdravotně postižené občany z našeho města - Sokolova a blízkého okolí.

  Snažíme se pomáhat našim klientům v řešení jejich potřeb, aby mohli co nejdéle a důstojným způsobem  žít ve svém domácím prostředí, na něž jsou zvyklí.

  Abychom mohli pružněji reagovat na potřeby našich klientů a byli více pro naše klienty dostupní, velmi jsme již potřebovali obnovit a roršířit dosavadní vozový park.

  Byli jsme úspěšní v dotačním řízení ve vyhlášeném dotačním projektu MPSV ČR - "013 D 312 Cíl 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb". Díky tomuto projektu tak naše organizace mohla konečně obnovit a ještě i rozšířit svůj vozový park.

  V r. 2018 jsme tak zakoupili jsme  3 nová malá osobní vozidla,  která slouží k přepravě našich pečovatelek za klienty, v příp. potřeby také k přepravě našich klientů.

  Díky získaným dotačním prostředkům (75% pořizovací ceny) tak naše organizace může pokračovat ve svém stálém úsilí - dále zkvalitňovat své poskytované služby, můžeme tak nyní pružněji reagovat na potřeby našich klientů,

  za což jsme poskytovateli dotací - MPSV ČR velice vděční.

  Od června 2019 došlo k přestěhování provozního zázemí pečovatelek - z kanceláří Komenského 113:

  - Pečovatelky pro terénní péčido objektu Slovenská 1943/2 Sokolov.   Telefon - koordinátorka pro terénní péči:  721 360 801 p. Iveta Immerová.

  - Pečovatelky v objektu Komenského 113: do objektu J. z Poděbrad 2046, Sokolov.   Telefon - koordinátorka pro péči, poskytovanou v domech s nízk. byty pro seniory + terén:  607 080 537  p. Jaroslava Vokounová.

   

 • Program klubu pro seniory "Háječek"

  1.2.2015

  Pranostika lidu: Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.


  4. 11. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – POSELSTVÍ. Milé babičky a dědečkové. Jaké bude vaše poselství nyní, když máte vnoučata odrostlý? Budete mít více času pro sebe?
  5. 11. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  6. 11. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – PŘITAHUJÍ VÁS STEJNÉ PROBLÉMY? Pokud stále myslíte na něco negativního, stejný problém se vám stále vrací. Říká se, že to, čeho se obáváte vás nemine. Jde to změnit?
  7. 11. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.
  11. 11. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – PODZIMNÍ DEPRESE. Trápí vás podzimní deprese? Nadlábněte se! Je dokázáno, že určité potraviny mají vliv na tvorbu hormonu štěstí.
  12. 11. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  13. 11.
  13:00 – 17:00 Posezení s debatou – VYDATNÁ JÍDLA NA MRAZIVÉ ZIMNÍ VEČERY. Taková bramboračka řádně zahřeje. A co teprve zabijačkové výrobky?
  14. 11. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.
  18. 11. 9:00 – 12:00 Agentura osobní asistence a Klub seniorů – Háječek Hornická 1595. Mezigenerační setkání s dětmi MŠ z ul. Kosmonautů 1881. Zveme všechny seniory, kteří v sobě mají skrytou dětskou dušičku a nejen je.
  19. 11. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  20. 11.
  13:00 – 17:00 Posezení s debatou – VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČINNOST V ZIMĚ? V čem spočívá vaše nejoblíbenější činnost v zimě u které si zarelaxujete?
  21. 11. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.
  25. 11. 8:00 – 12:00 Ekocentrum Cheb – Autobusový zájezd za vánočním tvořením s dětmi M.Š. z ul. Kosmonautů 1881. Výlet za 100,-Kč. Zájemci z řad dospělých na tento výlet se hlaste na tel. 792 442 921.
  26. 11. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  27. 11.
  13:00 – 17:00 Posezení s debatou – JAK TEN ČAS LETÍ. V neděli rozsvítíme 1. adventní svíčku na adventním věnci. Vánoce klepou na dveře.

   

  Milí senioři,

  všem Vám přeji pohodový listopadový a vzpomínkový čas, i když to někdy nejde, ale to už k tomu patří.

  Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek v Sokolově
  Juraj Zubko