česky Deutsch English
Aktuality
 • Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zve seniory a zdravotně postižené na své pravidelné akce

  1.2.2015

  Plán akcí na r. 2017:

  Trénink paměti a myšlení - každé 1. pondělí v měsíci od 9,00 do 10,00 hod.
  (9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.).

  Tvůrčí dílna - každý 2. čtvrtek v měsíci (resp. násl. týden), vždy od 15,00 hod.
  (19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11.).

  Rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky - každý 3. čtvrtek (resp. násl. týden) v měsíci od 16,00 – 17,00 hod.

  Změna programu vyhrazena.

  Vstup je zdarma.

  Akce pořádáme:   v prostorách  klubu seniorů v ul. J. z Poděbrad 2046, v Sokolově (bývalý tzv. dům s pečovatelskou službou).

  Zájemcům budou poskytnuty informace na telef. číslech:   352 601 958,  359 808 408,  602 724 709.

  Všem našim klientům, jejich blízkým, spolupracovníkům

  přejeme

  krásné prožití vánočních svátků,

  zdraví, štěstí a pohodu v roce 2020.

 • Program na prosinec 2019

  1.2.2015

  prosinec 2019

  Trénink paměti a myšlení 

  Tvůrčí dílna pro seniory a zdravotně postižené

  Aktuality:

  Cílem našeho snažení je stále zkvalitňovat naše služby pro naše klienty - seniory a zdravotně postižené občany z našeho města - Sokolova a blízkého okolí.

  Snažíme se pomáhat našim klientům v řešení jejich potřeb, aby mohli co nejdéle a důstojným způsobem  žít ve svém domácím prostředí, na něž jsou zvyklí.

  Abychom mohli pružněji reagovat na potřeby našich klientů a byli více pro naše klienty dostupní, velmi jsme již potřebovali obnovit a roršířit dosavadní vozový park.

  Byli jsme úspěšní v dotačním řízení ve vyhlášeném dotačním projektu MPSV ČR - "013 D 312 Cíl 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb". Díky tomuto projektu tak naše organizace mohla konečně obnovit a ještě i rozšířit svůj vozový park.

  V r. 2018 jsme tak zakoupili jsme  3 nová malá osobní vozidla,  která slouží k přepravě našich pečovatelek za klienty, v příp. potřeby také k přepravě našich klientů.

  Díky získaným dotačním prostředkům (75% pořizovací ceny) tak naše organizace může pokračovat ve svém stálém úsilí - dále zkvalitňovat své poskytované služby, můžeme tak nyní pružněji reagovat na potřeby našich klientů,

  za což jsme poskytovateli dotací - MPSV ČR velice vděční.

  Od června 2019 došlo k přestěhování provozního zázemí pečovatelek - z kanceláří Komenského 113:

  - Pečovatelky pro terénní péčido objektu Slovenská 1943/2 Sokolov.   Telefon - koordinátorka pro terénní péči:  721 360 801 p. Iveta Immerová.

  - Pečovatelky v objektu Komenského 113: do objektu J. z Poděbrad 2046, Sokolov.   Telefon - koordinátorka pro péči, poskytovanou v domech s nízk. byty pro seniory + terén:  607 080 537  p. Jaroslava Vokounová.

   

 • Program klubu pro seniory "Háječek"

  1.2.2015

  Pranostika lidu: Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

  2. 12. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ. První prosincová neděle nám do našich domovů a podvědomí přinesla počátek adventní doby. Na adventním věnci se rozhořela první svíčka jako symbol příchodu Ježíše Krista. Zastavte se prosím a rozjímejte, dary noste.
  3. 12. 14:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  4
  . 12. 10:00 – 12:00 Kynšperk nad Ohří – Pochlovická ul. Domov pro seniory s dlouhodobým onemocněním. S pěveckým kroužkem uvedeme kulturní program s Mikulášskou tématikou a v závěru odzpíváme nejoblíbenější Vánoční koledy.
  5. 12. 10:00 – 12:00 Dolní Rychnov – Bergmanova ul. Domov pro seniory s dlouhodobým onemocněním. S pěveckým kroužkem uvedeme kulturní program s Mikulášskou tématikou a v závěru odzpíváme nejoblíbenější Vánoční koledy.
  5. 12. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.
  9. 12. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – JAK SE RODÍ ADVENT. V období cca čtyř týdnů před štědrým dnem se mluví o adventu. Víme ale co to advent vůbec je? Zajděte na kafíčko a společnými vědomostmi se dobereme k odpovědím.
  10. 12. 14:00 – 16:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.

  11. 12. 14:00 – 16:00 ZIMNÍ ZAHRADA SOKOLOVSKÉHO ZÁMKU. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY. Zveme všechny milovníky vánočních koled i nejen seniory ke společnému zpěvu vánočních koled „SOKOLOV ZPÍVÁ KOLEDY“.
  12. 12. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.
  13. 12. 18:00 – 20:00 Husův sbor – Vánoční zpívání.
  16. 12. 9:00 – 12:00 Agentura osobní asistence a KLUB SENIORŮ HORNICKÁ 1595 - HÁJEČEK. Předvánoční setkání s dětmi MŠ Kosmonautů 1881 v rámci Mezigeneračního setkávání.
  17. 12. 13:30 – 16:00 Agentura osobní asistence a KLUB SENIORŮ HORNICKÁ 1595 - HÁJEČEK. Zveme seniory města Sokolova na VÁNOČNÍ BESÍDKU s malým občerstvením.
  19. 12. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  20. 12. 16:00 – 18:00 Jindřichovice – Vánoční zpívánky „JINDŘICHOVICE ZPÍVAJÍ KOLEDY“.
  26. 12. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Vánoční posezení s hudbou a tancem.

   

  Milí senioři,

  i v roce 2020 máme naplánované pobytové zájezdy. První bude v dubnu do Roztoky na Křivoklátsku a druhý zahraniční koncem srpna do Chorvatska. Informujte se, pokud možno hned, na tel.: 792 442 921, nebo v Klubu důchodců Háječek.

  Začíná čas adventní. Rozzáří se výzdoba ulic, na náměstí „vyrostou“ vánoční stromy, doma na stolech se rozsvítí první svíčka na adventním věnci. A pro děti začíná zdánlivě nekonečný čas čekání na Štědrý den.

  Náš tým klubu Vám všem přeje pokojné a požehnané prožití vánočních svátků a do roku 2020 zdraví, štěstí a úspěch. Ať Vás i nadále provází síla dobré vůle.

  Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek v Sokolově
  Juraj Zubko