česky Deutsch English
Novinky
 • 15.9.2017

  Změna volebních okrsků v Sokolově

  Vážení občané, město Sokolov přistoupilo pro všechny nadcházející volby a referenda k úpravám ve vymezení volebních okrsků z důvodu provedených legislativních změn tak, aby byla dodržena zákonnost při vytváření volebních okrsků.

  číst pokračování článku

 • 26.7.2017

  Změna telefonních čísel

  Z důvodu přechodu na novou telefonní ústřednu bude v letošním roce docházet k postupnému přečíslování pevných telefonních linek jednotlivých pracovníků odborů městského úřadu Sokolov. Stávající telefonní čísla 359 808 … budou nahrazena novými, a to 354 228 ….. s tím, že koncové trojčíslí jednotlivých stanic (klapky) zůstane nezměněno.

  číst pokračování článku

 • 4.10.2017

  KALENDÁŘ AKCÍ 2018

  KALENDÁŘ AKCÍ 2018
  Pomozte s vytvořením kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí na celý rok 2018 pořádaných v Sokolově. Městský dům kultury Sokolov připravuje ucelený přehled, který bude k dispozici elektronicky i v tištěné podobě zdarma v Sokolovském infocentru.

  číst pokračování článku

 • 20.10.2017

  REGISTRUJTE SE NA SOKOLOVSKÝ 1/4 MARATON 2018

  Sokolovský 1/4 maraton registrace

  Městský dům kultury Sokolov, který 23. června 2018 pořádá již pátý ročník Sokolovského 1/4 maratonu, zahájil registrace. Desetikilometrový závod bude startovat v 11 hodin v areálu hřiště ISŠTE a nově povede převážně centrem města. Novinkou bude také doprovodný, takzvaný Barevný běh, který odstartuje odpoledne. Další novinkou je výběr ponožek a triček dle zadané velikosti již během registrace. Registrace a další informace zde.

  číst pokračování článku

 • 19.10.2017

  Sokolov vyplatil odstřelné za odlov divočáků

  Sokolov vyplatil odstřelné za odlov divočáků na nehonebních pozemcích v uplynulé lovecké sezóně. Prostředky byly vyplaceny z dotace, kterou město získalo z prostředků Karlovarského kraje určených na snížení počtu černé zvěře v intravilánech obcí. Výše dotace činila 12 000 Kč, na jeden odlovený kus bylo v letošním roce přispíváno částkou 1 500 Kč. Město vyplatilo odstřelné Mysliveckému spolku Svatavka Lomnice za odlov 7 ks divočáků v lokalitě Šenvert a Mysliveckému spolku Chlumek za odlov 1 divočáka na koupališti Michal. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách odboru životního prostředí.

  číst pokračování článku

 • 19.10.2017

  Karlovarský kraj poskytl Sokolovu dotace na zpracování digitálního povodňového plánu města

  Sokolov získal v tomto roce dotace z prostředků Karlovarského kraje určených pro opatření na ochranu před povodněmi. Dotace byla poskytnuta na zpracování digitálního povodňového plánu města Sokolova ve výši 193 406 Kč, což představuje 80% nákladů na zpracování plánu. Plán bude dostupný veřejnosti na portálu digitálního povodňového plánu ČR a Karlovarského kraje. V rámci zpracování nového povodňového plánu města byli osloveni i vlastníci nemovitostí v Sokolově, jejichž nemovitosti se nacházejí v záplavovém území. Těm, kteří odevzdali dotazníkové formuláře s vyplněnými údaji vztahujícími se k ohrožené nemovitosti, bude zpracován povodňový plán pro tyto nemovitosti.

  číst pokračování článku

 • 18.10.2017

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  Rodiny, které pečují o tělesně handicapované dítě, mohou od roku 2018 požádat město o jednorázový příspěvek na péči. Zvláštní fond založí pro ty, které jsou zařazené do 3. a 4. třídy podle klasifikace postižení. Město chce na dotace uvolnit 255 tisíc korun ročně.
  Foto: Ilustrační, město Sokolov

  číst pokračování článku