česky Deutsch English
Novinky
 • 7.8.2018

  Zákaz odběru povrchových vod

  Vzhledem k mimořádně nepříznivému vývoji hydrologické situace na některých tocích platí od dnešního dne do odvolání pro území obce s rozšířenou působností Sokolov zákaz povoleného odběru povrchových vod z vodních toků Lobezský potok, Svatava a Suchý potok. Zákaz se vztahuje na odběry realizované na základě vydaných povolení vodoprávního úřadu. Obecné nakládání s vodami, tedy odběr povrchové vody pro vlastní potřebu bez pomoci technického zařízení je nadále možný, pokud jej neomezí nebo nezakáže pro území jednotlivých obcí příslušný obecní úřad. Opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod je zveřejněno na úřední desce. Porušení zákazu je možné postihnout jako přestupek.

  číst pokračování článku

 • 13.8.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov - projekční práce".
  Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit umístnění parkovacích míst K+R před budovou ZŠ Boženy Němcové a budovou ZŠ Pionýrů v Sokolově.

  číst pokračování článku

 • 8.8.2018

  O víkendu proběhla Sokolovská časovka

  Cyklo killi
  V Sokolově se o víkendu 4. a 5. srpna jel již XI. ročník silničního závodu o „Pohár starosty města Sokolova“, který byl zároveň mistrovstvím České republiky Masters. Sokolovští závodníci se ve velké konkurenci neztratili, naopak byli dobře vidět.

  číst pokračování článku