česky Deutsch English
Novinky
 • 23.2.2018

  PŘÁL SI NÁVŠTĚVU DIVADLA A SETKÁNÍ S HERCI. ANIČKA HOLUBOVÁ ZE SOKOLOVA JEJ VYSLYŠELA

  PŘÁL SI NÁVŠTĚVU DIVADLA A SETKÁNÍ S HERCI. ANIČKA HOLUBOVÁ ZE SOKOLOVA JEJ VYSLYŠELA

  Roman Leszkowiat, jehož handicap upoutal na invalidní vozík, vyslovil minulý rok u Vánočního stromu přání města touhu navštívit některé z divadelních představení a setkat se zároveň s umělci. Jak pravděpodobně víte, dobrovolnice Anička Holubová mu slíbila, že jeho přání splní. A tak se stalo. Vypravili se na představení "Můj nejlepší kamarád" Divadla v Rytířské do sokolovského divadla ve středu 21. února. Po veselé komedii tak pana Romana pozdravili Aleš Háma, nebo Tereza Kostková. "Jsem Šťastná, že ten malý střípek rozzářil jednu životem zklamanou duši", pověděla po zážitku dobrovolnice Anička. "Děkuji Vám, děkuji", opakoval dojatý Roman. My děkujeme za všechny těm, komu nejsou lhostejné osudy osamělých lidí.

  číst pokračování článku

 • 22.2.2018

  SOKOLOVSKÝ SENIOR EXPRES BRÁZDÍ MOSTY

  SOKOLOVSKÝ SENIOR EXPRES BRÁZDÍ MOSTY
  Nízkonákladová dopravní služba pro starší a handicapované občany zaujala porotu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Senior expres byl nominovaný na zvláštní cenu MOSTY, kterou organizace uděluje již 15 let. Projekt uspěl mezi sedmi desítkami návrhů a bude bojovat o titul v kategorii veřejné správy. Patronát nad akcí má Livia Klausová, která se s představiteli všech nominovaných setká v den slavnostního gala vyhlášení 22. března v Praze.

  číst pokračování článku

 • 22.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Kino Alfa – stavební úpravy, 1. etapa – parkoviště v ul. Dukelská".
  Předmětem plnění je vybudování 12 nových parkovacích stání pro osobní automobily, vybudování chodníku podél navržených parkovacích stání, opravy stávajících chodníků a příjezdové komunikace, vybudování provizorní plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, odvodnění parkoviště, veřejné osvětlení a parkovací automat.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2018

  KONČÍ TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA POZICE ŘEDITELŮ

  ZUŠ

  Rada města Sokolova v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací. Termíny pro ZŠ končí ve středu 21. února, pro MŠ pak v pátek 23. února a pro ZUŠ a DDM ve středu 28. února. 

  číst pokračování článku

 • 21.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „MŠ Pionýrů - oprava terasy".
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy terasy u budovy mateřské školy, v rámci kterých bude opravena pochozí vrstva terasy, omítky, hydroizolace, vnější zábradlí, bude provedeno nové schodiště a vyměněny výplně otvorů v 1. PP.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „MŠ Vrchlického – oprava výdejen potravin".
  Předmětem veřejné zakázky je oprava výdejen potravin a sociálního zařízení pro personál v 1. a 2. NP objektu MŠ.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2018

  MŠ ALŠOVA DOBRÝM ANDĚLEM

  MŠ ALŠOVA DOBRÝM ANDĚLEM
  Kolektiv zaměstnankyň Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746 se aktivně zapojil do nadace DOBRÝ ANDĚL, která pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Každý měsíc zasílají společnou finanční částku, která míří do rodin, jež potřebují překlenout finanční tíseň způsobenou onemocněním dítěte, nebo rodiče.

  číst pokračování článku

 • 20.2.2018

  Návštěva z Mateřídoušky v mateřské škole

  Před Vánoci byla pozvaná třída Berušek (nejstarší děti z mateřské školy) do denního centra Mateřídouška v Sokolově. Klienti z Mateřídoušky předvedli dětem hudební a taneční vystoupení, ukázali dětem pracovní dílny, kde vyrábějí drobné dřevěné výrobky. V dílně ručních prací se děti podívaly na práci s hlínou, v textilní a šicí dílně sledovaly šití maňásků a loutek a v galerii výrobků si prohlédly vše, co klienti z Mateřídoušky vyrobili. Z návštěvy si děti odnesly drobné papírové dárečky a rozhodly se návštěvu opětovat. Nacvičily krátké vystoupení, vyrobily dárečky a 8. 2. 2018 pozvaly klienty z Mateřídoušky do mateřské školy. Setkání proběhlo opět v přátelské a veselé atmosféře. Klienti Mateřídoušky si prohlédli prostory třídy, školy a po vystoupení dětí si společně s dětmi zazpívali, zatančili a společně si i pohráli. Těšíme se na další návštěvu.

  číst pokračování článku