česky Deutsch English
Novinky
 • 26.8.2016

  Sokolovský hokej se zapojil do projektu Trenér do malých klubů

  hokej

  Ve čtvrtek 25. srpna představil v Praze Český svaz ledního hokeje projekt „Trenér do malých klubů“, jehož cílem je přímé financování vybraných činností hlavního trenéra nejmladších věkových kategorií.  „Hokej patří již dlouhá léta neodmyslitelně k sokolovskému sportu. Proto je samozřejmostí, že jsme se mezi prvními do projektu zapojili, což svědčí o dobré práci našich hokejových funkcionářů a ohodnocení vstřícného přístupu města k hokeji,“ řekl starosta Jan Picka. 

  číst pokračování článku

 • 26.8.2016

  KAM O VÍKENDU

  Kam o víkendu titulka

  Vydejte se na jubilejní 50. ročník turistického pochodu Sokolovská padesátka nebo do divadla na kulturní a osvětový festival H-Fest, který se koná na podporu domácí hospicové péče v Karlovarském kraji. Městské koupaliště zve na Dětského bodyguarda a přírodní koupaliště Michal na poslední promítání Letního kina s Alvinem a Chipmunky. 

  číst pokračování článku

 • 25.8.2016

  Turisté připravili výlet do partnerského města Saalfeld

  Turisté připravili výlet do partnerského města Saalfeld

  V neděli 4. 9. 2016 vypravují turisté z KČT Krušné hory Sokolov autobus do partnerského města Saalfeld, kde je pro všechny účastníky připraven bohatý program. V dopoledních hodinách proběhne pochod s názvem  „Putovní den tří měst - Drei Städte Wandertag". Na výběr jsou tři trasy od 7 do 14 kilometrů, které vedou zajímavým okolím města. Odpoledne bude patřit městským pivním slavnostem, kde přivítá účastníky pochodu starosta města Matthias Graul. Výlet je určen pro širokou veřejnost. 

  číst pokračování článku

 • 25.8.2016

  Veřejnost se může vyjádřit k záměru výstavby nové separační linky

  Ministerstvo životního prostředí ČR oznámilo dne 22.08.2016 zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů pro záměr společnosti Plastigram Industries a.s. „Výstavba separační linky, Plastigram Industries a.s.“, který se týká výstavby nové separační linky do nevyužité budovy v areálu chemických závodů - Hexion a.s. v Sokolově. Do dokumentace oznámení záměru je možné nahlížet v úředních hodinách na odboru životního prostředí Městského úřadu Sokolov a na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr , kód záměru OV4149. Do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení může každý zaslat své písemné připomínky Ministerstvu životního prostředí ČR. Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda záměr bude dále posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí a na které oblasti se má posouzení zaměřovat.

  číst pokračování článku

 • 23.8.2016

  Chráněné bydlení Sokolov, z. s. zve na Den otevřených dveří

  Chráněné bydlení Sokolov, z. s. zve na Den otevřených dveří

  V pátek 9. září od 10:00 do 16:00 hodin proběhne ku příležitosti oslav 17. výročí založení organizace Chráněné bydlení Sokolov, z.s Den otevřených dveří. Těšit se můžete na milé přivítání uživatelů a pracovníků, kteří Vás provedou zařízením, chráněnými byty a poskytnou informace o činnosti této sociální služby. Pro návštěvníky bude připraveno drobné občerstvení. 

  číst pokračování článku