česky Deutsch English
Novinky
 • 15.9.2017

  Změna volebních okrsků v Sokolově

  Vážení občané, město Sokolov přistoupilo pro všechny nadcházející volby a referenda k úpravám ve vymezení volebních okrsků z důvodu provedených legislativních změn tak, aby byla dodržena zákonnost při vytváření volebních okrsků.

  číst pokračování článku

 • 26.7.2017

  Změna telefonních čísel

  Z důvodu přechodu na novou telefonní ústřednu bude v letošním roce docházet k postupnému přečíslování pevných telefonních linek jednotlivých pracovníků odborů městského úřadu Sokolov. Stávající telefonní čísla 359 808 … budou nahrazena novými, a to 354 228 ….. s tím, že koncové trojčíslí jednotlivých stanic (klapky) zůstane nezměněno.

  číst pokračování článku

 • 4.10.2017

  KALENDÁŘ AKCÍ 2018

  KALENDÁŘ AKCÍ 2018
  Pomozte s vytvořením kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí na celý rok 2018 pořádaných v Sokolově. Městský dům kultury Sokolov připravuje ucelený přehled, který bude k dispozici elektronicky i v tištěné podobě zdarma v Sokolovském infocentru.

  číst pokračování článku

 • 19.10.2017

  Karlovarský kraj poskytl Sokolovu dotace na zpracování digitálního povodňového plánu města

  Sokolov získal v tomto roce dotace z prostředků Karlovarského kraje určených pro opatření na ochranu před povodněmi. Dotace byla poskytnuta na zpracování digitálního povodňového plánu města Sokolova ve výši 193 406 Kč, což představuje 80% nákladů na zpracování plánu. Plán bude dostupný veřejnosti na portálu digitálního povodňového plánu ČR a Karlovarského kraje. V rámci zpracování nového povodňového plánu města byli osloveni i vlastníci nemovitostí v Sokolově, jejichž nemovitosti se nacházejí v záplavovém území. Těm, kteří odevzdali dotazníkové formuláře s vyplněnými údaji vztahujícími se k ohrožené nemovitosti, bude zpracován povodňový plán pro tyto nemovitosti.

  číst pokračování článku

 • 18.10.2017

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  Rodiny, které pečují o tělesně handicapované dítě, mohou od roku 2018 požádat město o jednorázový příspěvek na péči. Zvláštní fond založí pro ty, které jsou zařazené do 3. a 4. třídy podle klasifikace postižení. Město chce na dotace uvolnit 255 tisíc korun ročně.
  Foto: Ilustrační, město Sokolov

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „ZŠ ul. Rokycanova - zateplení půdy nad tělocvičnou".
  Předmětem veřejné zakázky je zateplení nevyužívané půdy nad tělocvičnou. Půda bude kompletně vyklizena a vysáta a odpad bude ekologicky zlikvidován. V rámci zateplení bude po celé ploše položena parotěsná fólie, na kterou bude kladena minerální vata tl. 100 mm ve dvou vrstvách.

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Odbor životního prostředí nechal letos ošetřit dva památné stromy

  Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na ošetření vytipovaných památných stromů z dotačního programu ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu. Letos byly částečně z těchto prostředků odbornou arboristickou firmou ošetřeny dva památné stromy, z nichž jeden se nachází v centru Sokolova v Husových sadech v blízkosti toboganu krytého bazénu.

  číst pokračování článku