česky Deutsch English
Novinky
 • 10.1.2019

  MĚSTO PRODÁVÁ POZEMKY PRO VÝSTAVBU

  Město Sokolov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat blok pozemků o celkové výměře 4122 m2 v ulici Ondříčkova v lokalitě Šenvert složený z pozemku p. č. 570/1 o výměře 548 m2, pozemku p. č. 570/2 o výměře 3362 m2, pozemku p. č. 575 o výměře 189 m2 a pozemku p. č. 577 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Sokolov.

  číst pokračování článku

 • 14.2.2019

  Pozvání na veřejné projednání ve věci stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Josefa Kajetána Tyla, Sokolov“

  Město Sokolov plánuje na základě zpracované projektové dokumentace realizovat v ulici Josefa Kajetána Tyla výměnu poškozeného a místy nevyhovujícího povrchu komunikace a chodníků, včetně vybudování nové dešťové kanalizace. V rámci stavební akce města dojde v celé délce ulice Josefa Kajetána Tyla také k výměně vodovodu a splaškové kanalizace. Investorem této výměny je společnost Sokolovská vodárenská s.r.o.. 

  číst pokračování článku

 • 15.2.2019

  MĚSTO SOKOLOV ŽÁDÁ KRAJ O PŘESUN PROTIALKOHOLNÍ STANICE

  MĚSTO SOKOLOV ŽÁDÁ KRAJ O PŘESUN PROTIALKOHOLNÍ STANICE
  Rada města Sokolov požádala vedení Karlovarského kraje o řešení protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Ta je jedinou v Karlovarském kraji. V roce 2018 zde lékaři přijali 600 klientů. Ti po propuštění většinou zůstanou ve městě, často nemají prostředky, střechu nad hlavou a narušují veřejný pořádek. Podle starostky Renaty Oulehlové je nutné, aby taková služba přímo navazovala na psychiatrickou péči. Bez toho problémy lidí s alkoholem jen narůstají. Službu provozuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. Sokolov ale vynakládá nemalé prostředky na sanaci souvisejících sociálních jevů.

  číst pokračování článku

 • 15.2.2019

  Nové veřejné zakázky

  Město Sokolov vyhlásilo zadávací řízení na zadání veřejných zakázek:

  Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I.etapa

  a

  Stavební úpravy křižovatky ulic Závodu míru – Švabinského – Křižíkova, Sokolov - projekční práce

  číst pokračování článku

 • 14.2.2019

  PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA SOKOLOV

  Stát musí urychleně začít řešit situaci kolem útlumu těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Jednohlasně se na tom shodla rada města Sokolov. Podpořila tak prohlášení Hospodářské a sociální rady Sokolovska k hrozícímu zániku pracovních míst v důsledku tlaku na ukončení dobývání i zpracování hnědého uhlí.

  číst pokračování článku

 • 13.2.2019

  UPRAVENÁ PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU

  Po dobu jarních prázdnin od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019 platí tato upravená provozní doba Krytého bazénu Sokolov:

  Pondělí 8.00-21.00 hodin
  Úterý 6.00 -21.00 hodin
  Středa 8.00 -21.00 hodin
  Čtvrtek 6.00 -21.00 hodin
  Pátek 11.00 - 21.00 hodin
  Sobota 9.00 - 21.00 hodin
  Neděle 9.00 - 21.00 hodin

  číst pokračování článku

 • 12.2.2019

  ZASTUPITELÉ JEDNALI

  Ve čtvrtek 7. února 2019 se na svém 3. řádném zasedání sešli zastupitelé Sokolova. Na programu měli 23 bodů. Jednomyslně schválili například individuální půl milionovou dotaci pro Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., které v Sokolově provozuje stacionář pro zdravotně postižené. Organizace peníze použije na nákup automobilu, kterým bude klienty svážet.

  číst pokračování článku

 • 11.2.2019

  MVTV: SOKOLOV BUDE MÍT ZA ROK NOVOU KNIHOVNU

  Město Sokolov vybralo vítěznou firmu, která vybuduje novou knihovnu na Starém náměstí v Sokolově. Komplex dvou budov nabídne moderní a větší prostory. Město si od investice slibuje i oživení této lokality. Práce za téměř 36 milionů korun by měly začít už na jaře.

  číst pokračování článku